Consultanţii Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului au desfăşurat o vizită de documentare în raionul Ştefan-Vodă

Săptămâna curentă consultanţii CNPDC, asistaţi de reprezentanţii UNICEF şi consultanţi ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale s-au deplasat în raionul Ştefan-Vodă cu scopul de a se documenta asupra mecanismului de asigurare a protecţiei copilului.

Astfel, aceştia au constatat că din totalul de 15.410 copii înregistraţi în raion, 9 copii sunt neşcolarizaţi, 31 copii sunt beneficiari de Asistenţă Parentală Profesionistă, 15 copii sunt aflaţi sub tutelă/curatelă, 13 copii beneficiază de instruire la domiciliu, iar peste 200 de copii pleacă anual, stabilindu-se cu locul de trai fie peste hotarele ţării, fie în alte teritorii administrative ale ţării. Menţionăm că, doar pe parcursul ultimului an, autorităţile din Ştefan - Vodă au reuşit dezinstituţionalizarea a 15 copii, majoritatea dintre ei fiind reintegraţi cu succes în familia biologică, iar ceilalţi în familia extinsă. Totodată, pentru cei 301 elevi cu cerinţe educaţionale speciale (CES) aflaţi în raion, autorităţile au organizat activitatea a 19 Centre de resurse pentru educaţia incluzivă (CREI).

Totodată s-au evidenţiat anumite carenţe ce ţin de conlucrarea DASPF cu primarii din unele localităţi sau autorităţi tutelare locale. Acest lucru indică, repetat, asupra necesităţii de instruire a acestor entităţi în domeniul asigurării colaborării intersectoriale.

APL teritoriale au venit cu mai multe solicitări în adresa consultanţilor CNPDC.  Acestea se referă la necesitatea de a asigura DASPF cu o funcţie de psiholog, precum şi de a elabora un Regulament cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi  a Comisiei pentru copilul aflat în dificultate.

Vizita s-a desfăşurat în baza asistenţei oferite de UNICEF în cadrul proiectului de suport tehnic pentru CNPDC.