Conferința "O abordare interdisciplinară a Justiției Juvenile: Standarde Legale și Principii Psihologice"

Pe 20 iunie 2016 Terre des hommes-Moldova, în colaborare cu Ministerul Justiției al Republicii Moldova, Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și Universitatea din Geneva au organizat conferința O abordare interdisciplinară a Justiției Juvenile: Standarde Legale și Principii Psihologice, cu participarea invitaților speciali, experții elvețieni - judecătorul Jean Zermatten, Ex – Președinte al Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului și profesorul Philip D. Jaffé, Director al Centrului de Cercetări în domeniul drepturilor copilului de pe lângă Universitatea din Geneva, Elveția. La conferință au luat cuvântul și o serie de experți din Moldova, printre care o menționăm pe doamna Snejana Sulima, la moment cercetătoare în etapa postdoctorală la Centrul de Cercetări în domeniul drepturilor copilului (Universitatea din Geneva, Elveția) și domnul Sergiu Rusanovschi, șef Protecția Copilului la UNICEF-Moldova.

Conferința a abordat multiple aspecte, printre care Dreptul copilului la o justiție juvenilă specifică și specializatăConsecințele psihologice ale privațiunii de libertate asupra copiilor, Impactul migrației părinților asupra violenței copiilor rămași acasă, Starea de lucruri privind Justiția Juvenilă în Republica Moldova, Abordarea restaurativă în justiția juvenilă ca o provocare–cheie a reformei sistemului de justiție prietenoasă copilului din R. Moldova, Prevenirea delincvenței juvenile  și Necesitatea adoptării unei abordări interdisciplinare în raport cu minorii aflați în contact sau în conflict cu legea.

Experții au susținut ipoteza, demonstrată științific, că detenția are un impact extrem de negativ asupra stării de bine psihologice și fizice a copilului și adolescentului, asupra educației lui și asupra realizării lui profesionale. Privațiunea de libertate rareori atinge obiectivele legate de evitarea recidivei, reintegrare și reabilitare, de aceea, prin toate mijloacele de care se dispune, trebuie să se facă în așa fel încât copii și adolescenții să  petreacă cât mai puțin timp posibil în contact  cu lumea justiției și, mai ales,  ca ei să fie cât mai puțin privați de libertate.

Experții naționali ai conferinței au bătut alarma asupra faptului că este în creștere rata infracțiunilor grave (vătămările intenționate) săvârșite de copii și avem o rată scăzută a dejudiciarizării (circa 47% în anul 2015). Astfel, în consecință, avem mai mulți copii reținuți (41 copii în 2015 vs. 18 copii în 2014), mai multor copii li s-au aplicat măsuri preventive privative de libertate (31 copii în 2015 vs. 13 copii în 2014), mai multe cauze penale ajung în instanța de judecată (1001 cauze în 2015 vs. 979 cauze în 2014), iar fiecare al șaptelea copil care a comis infracțiuni în anul 2015 a fost condamnat (374 copii în 2015 vs. 264 copii în 2014), și fiecare al șaselea copil a primit pedeapsa cu închisoare.

Participanții la conferință au subliniat necesitatea imperativă de a iniția activități ample și de substanță pentru prevenirea delincvenței juvenile, iar ideea de a elabora și adopta un program național în domeniul prevenirii delincvenței juvenile a fost salutată și apreciată drept un început bun și necesar pentru a redresa situația precară din acest domeniu.