Centrul de zi pentru copii în situații de risc

Centrul de zi pentru copii în situații de risc reprezintă o instituţie publică sau privată de asistenţă socială care prestează servicii sociale specializate de îngrijire în regim de zi a copiilor în situaţie de risc în vederea (re)integrării sociale şi familiale a acestora, precum şi în scopul prevenirii separării copiilor în situaţie de risc de mediul familial. Centrele de zi pentru copii în situație de risc activează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 441 din 17.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de calitate.

Serviciul prestează un spectru larg de servicii care variază în funcţie de necesităţile beneficiarilor:

1) alimentaţie;

2) formarea deprinderilor de viaţă;

3) dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare şi comportament;

4) suport în studierea şi asimilarea programelor şcolare;

5) orientare profesională,

6) consiliere şi reabilitare psihosocială a copiilor;

7) petrecerea timpului liber;

8) facilitarea accesului la servicii din comunitate (educație, sănătate, cultură, etc.);

9) consolidarea abilităților părintești în creșterea și educarea copiilor;

10) alte servicii, în funcție de necesitățile beneficiarilor.