În cadrul adunării generale a APSCF a fost prezentat „Indexul de Protecție a Copilului”

AO Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protcției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) - un important actor în promovarea politicilor în domeniul protecției sociale a copilului și familiei din Moldova, cu suportul UNICEF Moldova și-a desfășurat tradiționala Adunare Generală anuală. Evenimentul a avut loc la data de 16 iunie 2015, în incinta Centrului European de Training  „FIDES”.

Printre oaspeții de onoare, la eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Secretariatului permanent a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, UNICEF Moldova și reprezentanții FONPC România și World Vision România.

Agenda Adunării Generale a cuprins subiecte legate de activitatea cotidiană a APSCF, prezentarea a trei documente de ordine internă elaborate de Consiliul de Coordonare, prezentarea următorilor pași care urmează a fi făcuți în cadrul proiectelor implementate de APSCF dar și lansarea rezultatelor proiectului „Testarea Indexului de Protecție a Copilului”.

Indexul de Protecție a Copilului este un instrument de măsurare a reformelor din domeniul protecției copilului din Republica Moldova și include 626 de indicatori și combină cerințele a 13 articole relevante pentru protecția copilului din Convenția pentru Drepturile Copilului (CDC) cu componentele de bază ale sistemelor de protecție a copilului (cadrul legal, servicii/ mecanisme, capacități, răspundere/ responsabilitate, coordonare și cooperare).

Experții care au lucrat la elaborarea IPC au explicat că acesta este un instrument util care ajută la identificarea nevoilor din sistemul de protecție a copilului și reprezintă o bază de advocacy foarte puternică, cu date concrete.

Rezultatele preliminare ale indexului (bazate pe evaluarea a 5 țări pilot: Bulgaria, Georgia, Moldova, România si Serbia), plasează Moldova pe poziția a 4-a, la o distanță foarte mică față de ultima poziție (Georgia). De exemplu, la componenta servicii prietenoase copiilor - Moldova a înregistrat cel mai mic scor din cele 5 țări care au participat până acum.

La fel, a fost prezentată pagina web a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copiluдui, lansată cu o zi înainte. Pagina are drept scop diseminarea progreselor şi rezultatelor obţinute în rezultatul implementării activităților desfășurate, precum și consolidarea capacității CNPDC în informarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea cu privire la respectarea drepturilor copilului la nivel național.

Pagina va constitui o platforma de comunicare pentru actorii implicați (institutii guvernamentale, autoritățile locale, agențiile de aplicare a legii, instituțiile internaționale, donatori, societatea civilă, mass-media); va stabili și menține un dialog continuu cu publicul larg cu privire la activitățile în derulare și cele realizate; va unifica informaţia despre activitatea Сonsiliului și membrii acestuia într-o singură resursă informaţională veridică, uşor accesibilă şi comprehensivă. Prin acest instrument se propune creșterea transparenţei vis-a-vis de activitatea Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și contribuția la dezvoltarea vizibilității instituționale de bază ale acestuia.

Mai multe detalii despre eveniment le puteți găsi pe http://www.aliantacf.md/ro