Audieri publice privind protecția specială a copiilor în situații de risc

Secretariatul permanent a fost prezent în cadrul audierilor publice privind protecția specială a copiilor în situație de risc.

Audierile au fost organizate de către Comisia parlamentară protecţie socială, sănătate şi familie și Comisia parlamentară administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatic și au avut scopul de a identifica rezultatelor obținute și aplicabilitatea Legei nr. 140.

În cadrul audierii publice, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a comunicat despre eficiența legii și implementarea acesteia pe parcursul anului 2014. 

La moment Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu suportul UNICEF realizează evaluarea cadrului legal și instituțional existent în domeniul funcționării institutului de tutelă și curatelă, exercitării atribuțiilor de reprezentare legală și îngrijire a copiilor separați de părinți.
Urmează un proces de elaborare a unui proiect de modificare și completare a legislației pentru a optimiza funcțiile de protecție a copiilor separați de părinți, exercitate de diferite instituții/autorități și servicii sociale.

Ministerul își propune să contribuie în continuare la promovarea și consolidarea sistemului de prevenire a separării copilului de familie, prevenirea şi combaterea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor, promovarea practicilor nonviolente în creşterea şi educarea copiilor, reducerea continuă a numărului de copii aflaţi în îngrijire rezidenţială, promovarea mecanismelor viabile care ar asigura sustenabilitatea financiară și durabilitatea serviciilor sociale create și identificarea mecanismelor pentru  angajarea specialiștilor în protecția drepturilor copilului.

La audieri au mai participat și reprezentanții Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, reprezentanții societății civile, Congresul autorităților locale din Moldova, inclusiv câțiva primari, reprezentanții Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove și reprezentații centrului pentru drepturile omului.