Aplicarea procedurilor prietenoase, în investigarea cazurilor cu implicarea copiilor sub 14 ani, victime/martori ai infracţiunilor.

Republica Moldova are nevoie de specialişti care să posede abilităţi şi cunoştinţe în aplicarea procedurilor prietenoase, în investigarea cazurilor cu implicarea copiilor sub 14 ani, victime/martori ai infracţiunilor.

Sistemul de justiție penală, per ansamblu, este perceput de către specialiștii intervievați ca fiind pregătit pentru audierea copilului sub 14 ani victimă/martor al infracțiunii în condiții speciale. Atitudinea specialiștilor față de audierea copiilor în condiții speciale este una pozitivă, majoritatea respondenților declarînd că este necesar un accent sporit asupra instruirii specialiștilor intervievatori. Totodată, de către aceștia amenajarea camerelor de audiere este considerată drept una din realizările importante în reforma justiției. Acestea sunt unele  dintre constatările evenimentului de lansare a studiului „Atitudinile, cunoștinţele și practicile specialiștilor cu referire la aplicarea procedurilor prietenoase în investigarea cazurilor cu implicarea copiilor sub 14 ani, victime/martori ai infracţiunilor”, desfăşurat joi, 11 februarie 2016.

La atelierul de prezentare a raportului de studiu au participat peste 50 de persoane, reprezentanţi ai Ministerului de Justiţie, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, Cancelariei de Stat, Procuraturei Generale, Inspectoratului General de Poliţie, judecători din întreaga ţară,  avocaţi,  reprezentanţi ai ONGurilor de profil şi alţii.

În rezultatul prezentării studiului, participanţii au pus în discuţii subiecte ce ţin de pregătirea şi instruirea specialiştilor pentru audierea copiilor sub 14 ani, victime/martori ai infracţiunilor, standardele de dotare a camerelor de audiere dar şi aspecte ce ţin de cadrul legal.