Anunțul de recrutare a unui consultant național pentru realizarea evaluării situației drepturilor copilului în țară în scopul stabilirii unei monitorizări și urmăririi progreselor în implementarea Convenției privind drepturile copilului

Direcția secretariate permanente anunță concurs pentru selectarea unui consultant național pentru realizarea evaluării situației drepturilor copilului în țară în scopul stabilirii unei monitorizări și urmăririi progreselor în implementarea Convenției privind drepturile copilului (CRC) în cadrul proiectului „Consolidarea capacității Direcției secretariate permanente a cancelariei de Stat pentru a asigura funcționalitatea eficientă a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului”

 

Termen (septembrie-noiembrie 2019)

 

Scopul general al consultanței:

Scopul consultanței este de a realiza o analiză a situației curente și a progreselor înregistrare de către Republica Moldova în implementarea Convenției privind drepturile copilului (CRC) la jumătatea perioadei din actualul ciclul de raportare.

 

Sarcinile de bază:

  1. Elaborarea raportului inițial și a unui plan de lucru cu termene clare.
  2. Revizuirea documentară a rapoartelor de țară cu privire la implementarea Convenției privind Drepturile Copilului prezentate și a observațiilor finale la acestea recepționate
  3. Consultarea surselor disponibile (statistici, studii naționale, evaluări, rapoarte) și colectarea datelor, inclusiv interviuri, vizite pe teren și discuții în grupuri focusate, întâlniri cu partenerii selectați, părți interesate și beneficiari la nivel național și local, dacă este necesar, pentru a realiza cartografierea tuturor realizărilor pentru moment (unde este posibil inclusiv în semestrul I din 2019), referitoare la drepturile specificate în Convenție.
  4. Elaborarea raportului și prezentării pentru o posibilă discuție în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului sau a ședinței Grupului tehnic al Consiliului în vederea consultării rezultatelor și colectării feedback-ului și recomandărilor participanților.

 

Condițiile de participare la concurs:

 

Calificări și experiența:

• Studii superioare în administrația publică, drept, relații internaționale sau domenii conexe;

• Experiență în elaborarea și analiza politicilor și datelor;

• Capacitate analitică excelentă;

• Cunoașterea politicilor internaționale și regionale în domeniul protecției dreptului copilului.

• Cunoașterea excelentă a limbii române și a limbii engleze, atât oral cât și scris.

• Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj.

• Experiența de a lucra cu UNICEF sau alte agenții ONU va constitui un avantaj.

 

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poștă/ prin e-mail Dosarul de concurs pînă la data de 15 septembrie 2019, care va include:

  • Descrierea experienței relevante candidatului cu tip similar de sarcini (maxim 300 de cuvinte)

Anexă: Lista scurtă sau link-uri la lucrările conexe efectuate anterior de consultant;

 

Informații referitor la procedura de selectare:

Svetlana Mirca

Telefon –  022.250.237

e-mail: svetlana.mirca@gov.md

Adresa poștală – 2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, oficiul 568

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal