Acord de parteneriat încheiat între Cancelaria de Stat și APSCF

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova prin intermediul Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC) și Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei (APSCF) au semnat, la data de 16.02.2016, un Acord de Colaborare în vederea facilitării schimbului de experienţe şi bune practici între unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova, cu implicarea structurilor interesate din Regiunea Transnistreană și UTA Găgăuzia.

Părțile semnatare subliniază că au observat, la toate nivelele administrației publice, mai multe obstacole în calea dezvoltării, extinderii și asigurării calității serviciilor sociale, menționând, mai ales, finanțarea serviciilor sociale pentru copil și familie. Părțile susțin pe deplin autonomia locală, însă diferențele existente în veniturile APL-urilor și capacitățile lor financiare reduse periclitează durabilitatea și eficiența serviciilor destinate copiilor. În același timp, mai multe unități administrativ-teritoriale au reușit, totuși, să dezvolte și să asigure durabilitate financiară pentru mai multe servicii sociale adresate copilului și familiei.

În acest sens, se propune organizarea a 8 vizite de studiu și schimb de experiență inter-raionale, cu implicarea reprezentanților autorităților publice centrale, reprezentanților relevanți domeniului protecţiei copilului şi familiei din toate unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova la nivel de conducere, specialiştii de profil, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare și ai organizațiilor non-guvernamentale prezente în teritoriu.

Vizitele vor avea loc în perioada 7 -28 aprilie, curent.