Government of Republic of Moldova

National Council for Child Rights Protection

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

În baza hotărîrii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 1 din 28 mai 2018 (pct. I. 5) prin indicația nr 39-01-7203 din 11 septembrie 2018 a fost reactualizată componența nominală a Grupului Tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului instituit prin Hotărîrea Consiliului nr. 1 in 17 februarie 2012.

Grupul tehnic va fi convocat în caz de necesitate pentru soluționarea promptă și integrată a problemelor privind protecția drepturilor copilului; va face propuneri privind includerea sau excluderea subiectelor/tematici în/din agenda ședințelor Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului; va propune convocarea ședințelor extraordinare pe cele mai stringente probleme apărute; îşi va axa activitatea pe abordarea pozitivă și intersectorială a necesităţilor copilului şi familiei în procesul de implementare a politicilor guvernamentale de protecţie a drepturilor copilului.

Ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, vor asigura participarea persoanelor desemnate în calitate de membri la şedinţele de lucru. În funcție de necesitate pot fi invitați reprezentanți ale altor autorităţi publice centrale și locale, reprezentanți ai societății civile și donatorilor, experţi.

Activitatea Grupului tehnic va fi asigurată de către Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Componența Grupului Tehnic:

Moldovan-Batrînac Viorelia

consilier principal de stat al Prim-ministrului pe politici societale, președintele Grupului Tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
Crudu Valentinșef al direcției învățămînt general, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Nistor Dorelșef al secției siguranță copii, Direcția activității comunitare a Direcției generale securitate publică, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Afacerilor Interne
Mirca Svetlanaconsultant principal în Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Cancelaria de Stat
Trofin Gheorgheconsultant principal în direcția politici de protecție a drepturilor copilului și a familiilor cu copii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Hîrbu Veronicaconsultant superior în direcția avizare acte normative, Ministerul Justiție
Cucu Parascoviaconsultant superior în secția finanțe în sănătate și protecțe socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor
Stoianov Liubovișef al direcției statistica serviciilor sociale și condițiilor de trai, Biroul Național de Statistică
Tentiuc Tamarașef Direcția drepturilor copilului, Oficiul Avocatului Poporului
Gornea Marianaprocuror, șef al Secției justiție juvenilă din cadrul Direcției politici, reforme și protecție intereselor societății
Sergiu Rusanovschiofițer protecția copilului, Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova
Rebeja Teodoramanager de program, Reprezentanța UNICEF în Republica Moldova
Buzdugan Carolinasecretar al Alianței ONG-urilor Active în domeniul protecției copilului și familiei
Mămăliga Danielapreședinte al Asociației Obștești „Parteneriate pentru fiecare copil”
Bulat Galinamanager de proiect, Asociația Obștească „Lumos Foundation Moldova”
Corețchi-Mocanu Rodicacoordonator al programelor de asistență psihosocială, Asociația Obștească „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”
Savoschin Dorinamedic pediatru din cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului, membru al Societății de pediatrie din Moldova

10.12.2019

The meeting of the Technical Group of the National Council for Child Rights Protection took place on November 29th.
 
The agenda of the meeting included presentation of the results of the mapping of the current progress of of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) implementation, \challenges in implementing the provisions of Article 32 of the CRC regarding the protection of children against economic exploitation, including through labour and the existing mechanisms for identifying cases of child labor exploitation.
 
Members of the Technical Group were acknowledged of the progress in solving the problem of children in street situation form Chisinau municipality following the establishment of the street service in February this year, challenges of the local authority in this regard and reflected on the possible solutions. It should be mentioned that the process of social and educational reintegration of children in street situations is a difficult one, and the problem remains on the agenda of central and local public authorities. Likewise, those present agreed that it is necessary to continue the dialogue between the line ministries and the local public administration in order to identify the educational inclusion solutions for children, who express their will to continue their education.
 
At the proposal of the Permanent Secretariat Directorate, members of the Technical Group were invited to submit proposals of subjetcs for the agenda of the next meeting of the National Council for Child Rights Protection.
 
The organization of the event was supported by UNICEF as part of the technical assistance project offered to the State Chancellery to support the activity of the National Council for Child Rights Protection .
 
agenda ;i prezentarea 29.11.2019
, , , , ,