Government of Republic of Moldova

National Council for Child Rights Protection

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

Efectuarea analizei ample a situației social-economice a familiilor cu venituri mici și mijlocii cu copii cu vîrsta cuprinsă între 1,5-3 ani și elaborarea pachetului de soluții optime pentru Republica Moldova

Grupul de lucru interministerial este creat pentru a efectua o analiză amplă a situației social-economice a familiilor cu venituri mici și mijlocii cu copii cu vîrsta cuprinsă între 1,5-3 ani şi a elabora pachetul de soluţii optime pentru Republica Moldova. Grupul a fost instituit prin Indicația Prim-ministrului nr 1137/C-20 din 17.06.2015.

Ministerele cheie au desemnat următoarele persoane în calitate de membri ai grupului de lucru.
 
Componența Grupului de lucru
 
 
Ministerul EducațieiMaria Vrînceanuconsultant în Direcția învățămînt preuniversitar
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și FamilieiRodica Moraru-Chilimarșef Secția politici familiale și asistența socialăpentru copii
Ministerul SănătățiiRodica Scutelnicșef Direcția asistență medicală spitalicească
Ministerul FinanțelorSvetlana Borțoișef al Direcției finanțele în învățămînt
 Angela Cojocarușef al Secției din cadrul Direcției finanțele în ocrotirea sănătății și protecție socială
 

În dependență de tema discuției la ședințele Grupului de lucru pot fi invitați reprezentanți ale altor autorităţi publice centrale și locale, reprezentanți ai societății civile și donatorilor, experţi.

Coordonarea activităţii Grupului de lucru este efectuată de către Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Grupul de lucru va prezenta rezultatele activităţii sale în Raportul final în cadrul şedinţei IV din anul 2015.

This Page is Under Construction!