Government of Republic of Moldova

National Council for Child Rights Protection

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
Law nr. 99 of 28.05.2010
Law Nr. 547 of 25.12.2003
Government Decision nr. 1478 of 15.11.2002
Government Decision nr.270 of 08.04.2014

Pages

Justiția juvenilă și executarea pedepsei penale

Code of Criminal Procedure No. 122/2003
art 75 Exercise capacity in criminal proceedings
 
art 77 Legal representatives of the victim, injured party, civil party, suspect, accused, defendant
 
the art. 110 1 Special cases of minor witness hearing
Legea Nr.299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Contraventional code of the Republic of Moldova no.218/2008 (art.16 contraventional responsability of a natural person)
Penal Code of the Republic of Moldova Nr.985/2002
art.21 Subject of the crime;
art.53 Exempting the juvenile's criminal liability;
art.93 Exemption of criminal punishment of the minor;
art.104 Applying Educational Coherence Measures

Tratatele/convențiile internaționale

European Social Charter

Carta nr 1996 din 03,05,1996

 

Protocolul facultativ la Convenţia cuprivire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă
Convenţia europenă asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind supravegherea copiilor şi restabilirea supravegherii copiilor

Aderarea prin Legea Nr.315 din 18.07.2003

Convenția OIM nr.182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor

Aderarea prin Legea Nr. 849 din 14.02.2002 

Mass media, mediul online și exprimarea opiniei

Codul deontologic al jurnalistului. Protecţia copiilor.
Ordin ME nr.60/07.02.2014 Regulament comunicare mass media
Legea Nr. 30/2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei
Justiţia pentru minori (Ministerul Justiţiei)

Protecția socială și serviciile sociale pentru copii și tineri

HG Nr.1039/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor
HG Nr. 591/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
Hotărîrea Guvernului nr.823 din 04.07.2008

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru  serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru  copii cu dizabilităţi

Protocolului facultativ la Convenţia privind drepturile copilului cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 06.02.2004

Cu caracter general

HG Nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
HG Nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022
HG Nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi
HG Nr.835/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Legea Nr. 215/2016 cu privire la tineret

Violența și abuz

Codul Contravențional al Republicii Moldova nr 218 din 24.10.2008