Government of Republic of Moldova

National Council for Child Rights Protection

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
Hotărîrea Guvernului nr. 824 din 04.07.2008

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi

Hotărîrea Guvernului nr.823 din 04.07.2008

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru  serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru  copii cu dizabilităţi

Hotărîrea Guvernului nr.432 din 20.04.2007

pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea,  educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial

Hotărîrea Guvernului nr. 900 din 08.08.2006

cu privire la susţinerea financiară a copiilor orfani, cetăţeni ai Republicii Moldova, recomandaţi şi admişi la studii peste hotare

Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25.05.2006

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile  de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi  şi cei  aflaţi sub tutelă/curatelă

Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 03.12.2004

cu privire la aprobarea normelor naturale de asigurare cu produse alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării pentru copiii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile (gimnaziile) - internat de toate tipurile

Hotărîrea Guvernului nr.1733 din 31.12.2002

cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani  şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii  de tip familial

Hotărîrea Guvernului nr.233 din 28.03.2001

privind unele măsuri pentru diminuarea fenomenelor cerşetoriei, vagabondajului şi "copiilor străzii"

Hotărîrea Guvernului nr.472 din 29.08.1996

cu privire la pregătirea obligatorie către şcoală a copiilor de la vîrsta de 5 ani

Hotărîrea Guvernului nr.434 din 23.07.1996

pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vîrste între 5 şi 16 ani

Legea nr. 30 din 09.03.2013

cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei

Codul Contravențional al Republicii Moldova nr 218 din 24.10.2008
Codul Educației al Republicii Moldova nr 152 din 17.07.2014
Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale

Aderare prin Legea nr 263 din 19.12.2011

Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii
Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1468 din 29.01.1998
Protocolul facultativ la Convenţia cuprivire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă
Protocolului facultativ la Convenţia privind drepturile copilului cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 06.02.2004

Convenţia europenă asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind supravegherea copiilor şi restabilirea supravegherii copiilor

Aderarea prin Legea Nr.315 din 18.07.2003

Convenția OIM nr.182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor

Aderarea prin Legea Nr. 849 din 14.02.2002 

Convention on the Rights of the Child
Family Code nr. 1316-XIV of 26.10.2000
Code of Civil Procedure nr. 225 of 30.05.2003
Law nr. 338 of 15.12.1994
Law nr. 140 of 14.06.2013
Law nr.45-XVI of 1.03.2007

Pages

Justiția juvenilă și executarea pedepsei penale

Code of Criminal Procedure No. 122/2003
art 75 Exercise capacity in criminal proceedings
 
art 77 Legal representatives of the victim, injured party, civil party, suspect, accused, defendant
 
the art. 110 1 Special cases of minor witness hearing
Legea Nr.299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Contraventional code of the Republic of Moldova no.218/2008 (art.16 contraventional responsability of a natural person)
Penal Code of the Republic of Moldova Nr.985/2002
art.21 Subject of the crime;
art.53 Exempting the juvenile's criminal liability;
art.93 Exemption of criminal punishment of the minor;
art.104 Applying Educational Coherence Measures

Tratatele/convențiile internaționale

European Social Charter

Carta nr 1996 din 03,05,1996

 

Protocolul facultativ la Convenţia cuprivire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă
Convenţia europenă asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind supravegherea copiilor şi restabilirea supravegherii copiilor

Aderarea prin Legea Nr.315 din 18.07.2003

Convenția OIM nr.182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor

Aderarea prin Legea Nr. 849 din 14.02.2002 

Mass media, mediul online și exprimarea opiniei

Codul deontologic al jurnalistului. Protecţia copiilor.
Ordin ME nr.60/07.02.2014 Regulament comunicare mass media
Legea Nr. 30/2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei
Justiţia pentru minori (Ministerul Justiţiei)

Protecția socială și serviciile sociale pentru copii și tineri

HG Nr.1039/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor
HG Nr. 591/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
Hotărîrea Guvernului nr.823 din 04.07.2008

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru  serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru  copii cu dizabilităţi

Protocolului facultativ la Convenţia privind drepturile copilului cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 06.02.2004

Cu caracter general

HG Nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
HG Nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022
HG Nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi
HG Nr.835/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Legea Nr. 215/2016 cu privire la tineret

Violența și abuz

Codul Contravențional al Republicii Moldova nr 218 din 24.10.2008