Government of Republic of Moldova

National Council for Child Rights Protection

Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
Hotărîrea Guvernului nr. 441 din 17.07.2015

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de calitate

Hotărîrea Guvenrului nr. 437 din 17.07.2015

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical

Hotărîrea Guvernului nr 404 din 16.06.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia
Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 15.05.2015

cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2015 

Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14.11.2014

cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 08.10.2014

cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copiii plasaţi în Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc

Hotărîrea Guvernului nr. 780 din 28.09.2014

cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la  organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală  profesionistă şi a standardelor minime de calitate

Правительство ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 870 от 08-10-2014

despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale  şi de meserii,instituţiile de învăţămînt mediu despecialitate şi superior universitar, şcolile de tip internat şi casele de copii

Hotărîrea Guvernului nr. 529 din 13.07.2014

cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc”

Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 10.06.2014

privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020

Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 28.03.2014

cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrulSistemului naţional de referire

Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 06.12.2013

cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenire şi reducere a mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin malformaţii congenitale şi patologii ereditare pentru anii 2013-2017

Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 11.11.2013

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social  de sprijin pentru familiile cu copii

Hotărîrea Guvernului nr. 732 din 16.09.2013

cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică

Hotărîrea Guvernului nr. 52 din 17.01.2013

privind aprobarea Regulamentului-cadru  cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc

Hotărîrea Guvernului nr.471 din 02.07.2012

cu privire la Centrul educaţional pentru copiii bolnavi de cancer

Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 25.07.2011

pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopţii şi aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia

Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 22.07.2011

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova şi a listei serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale

Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011

cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020

Hotărîrea Guvernului nr.1182 din 22.12.2010

pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu

Hotărîrea Guvernului nr. 924 din 31.12.2009

cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă

Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 10.09.2009

cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Comunitar de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-(6)7 ani

Hotărîrea Guvernului nr. 258 din 03.04.2009

cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţi

Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 04.08.2008

cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt

Pages

Justiția juvenilă și executarea pedepsei penale

Code of Criminal Procedure No. 122/2003
art 75 Exercise capacity in criminal proceedings
 
art 77 Legal representatives of the victim, injured party, civil party, suspect, accused, defendant
 
the art. 110 1 Special cases of minor witness hearing
Legea Nr.299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Contraventional code of the Republic of Moldova no.218/2008 (art.16 contraventional responsability of a natural person)
Penal Code of the Republic of Moldova Nr.985/2002
art.21 Subject of the crime;
art.53 Exempting the juvenile's criminal liability;
art.93 Exemption of criminal punishment of the minor;
art.104 Applying Educational Coherence Measures

Tratatele/convențiile internaționale

European Social Charter

Carta nr 1996 din 03,05,1996

 

Protocolul facultativ la Convenţia cuprivire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă
Convenţia europenă asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind supravegherea copiilor şi restabilirea supravegherii copiilor

Aderarea prin Legea Nr.315 din 18.07.2003

Convenția OIM nr.182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor

Aderarea prin Legea Nr. 849 din 14.02.2002 

Mass media, mediul online și exprimarea opiniei

Codul deontologic al jurnalistului. Protecţia copiilor.
Ordin ME nr.60/07.02.2014 Regulament comunicare mass media
Legea Nr. 30/2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei
Justiţia pentru minori (Ministerul Justiţiei)

Protecția socială și serviciile sociale pentru copii și tineri

HG Nr.1039/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor
HG Nr. 591/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate
LEGE Nr. 315/2016privind prestaţiile sociale pentru copii
Hotărîrea Guvernului nr.823 din 04.07.2008

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru  serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru  copii cu dizabilităţi

Protocolului facultativ la Convenţia privind drepturile copilului cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate

Aderare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 06.02.2004

Cu caracter general

HG Nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
HG Nr. 1106/2016 cu privire la aprobarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022
HG Nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi
HG Nr.835/2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020
Legea Nr. 215/2016 cu privire la tineret

Violența și abuz

Codul Contravențional al Republicii Moldova nr 218 din 24.10.2008